Výpočet čisté mzdy v roce 2024

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Pracovali jste minulý rok na dohodu?…

Pracovali jste minulý rok na dohodu? Možná se vám vyplatí daňové přiznání

Srážková daň (15 %) je kromě zálohového zdanění další formou přenesení administrace daňové povinnosti z poplatníka na plátce (nejčastěji zaměstnavatele). Používá se jen u některých druhů příjmů, například u dohody o provedení práce při měsíčních příjmech do stanoveného limitu pro odvody, který je nyní ve výši 10 tis. Kč (pokud zde poplatník nemá podepsáno Prohlášení k dani, jinak by byla vybírána daň zálohově, stejně jako v případě, kdy měsíční příjem přesáhne zmíněný limit pro odvody) nebo u autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně od téhož plátce. Srážkou se daní také příjmy z dohody o pracovní činnosti. To ale pouze při příjmu do 4000 Kč měsíčně.

Příjmy zdaněné srážkou je možné si zahrnout do daňového přiznání a započíst si sraženou daň na úhradu celkové daňové povinnosti (vyjma autorských honorářů, tam je srážková daň konečná).

Podat daňové přiznání se tak může vyplatit, pokud jste si nárazově přivydělali na brigádách u různých zaměstnavatelů v jednom měsíci (Prohlášení k dani pro uplatnění slev je totiž možné podepsat v daném měsíci jen u jednoho) a v případě souběžných brigád na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do stanoveného limitu pro odvody, kdy byl příjem zdaněn srážkou. Dále také pokud jste nevydělávali celý rok a nevyužili tak plně daňovou slevu na poplatníka (i v takovém případě máte nárok na její plnou roční výši).

Řešením je požádat každého zaměstnavatele (který danil váš příjem srážkou) o potvrzení o sražené dani a součet těchto hrubých příjmů uvést do daňového přiznání jako dílčí základ daně z příjmů dle § 6 zákona o daních z příjmů. Do přiznání uveďte na příslušném tiskopisu i příjmy daněné zálohovou daní a uhrazené zálohy. Tím, že můžete na daňovou povinnost započítat i srážkovou daň a uplatníte si daňové odpočty a slevy v plné míře (za celý rok), vám může vzniknout přeplatek na dani.

Řešení může pomoci i maminkám, které neměly šanci čerpat nebo dočerpat daňový bonus například proto, že měly v minulém roce příjem ze závislé činnosti u zaměstnavatele (kde mají podepsané Prohlášení) kvůli čerpání řádné dovolené po skončení mateřské dovolené. Zálohová daň nebyla kvůli slevě na poplatníka odvedena a nebylo možné uplatnit ani slevu na dítě. Pokud si ale zároveň přivydělala i na dohodu o provedení práce (do stanoveného limitu pro odvody který je nyní ve výši 10 tis. Kč) u jiného zaměstnavatele, kde už nemohla podepsat další Prohlášení, případně na dohodu o pracovní činnosti do 4000 Kč měsíčně, odvedl za ni ten srážkovou daň. Do daňového přiznání může tato maminka uvést všechny příjmy včetně těch daněných srážkou a uplatnit slevu na poplatníka i na dítě za celý rok. Nebo se mohou příjmy daněné srážkou zasloužit o to, že se dostane nad limit pro příjmy ve výši šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2023 je to 103 800 Kč, pro rok 2024 pak 113 400 Kč), což je podmínka pro uplatnění daňového bonusu.