Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Pracovali jste minulý rok na dohodu?…

Pracovali jste minulý rok na dohodu? Možná se vám vyplatí daňové přiznání

Srážková daň (15 %) je kromě zálohového zdanění další formou přenesení administrace daňové povinnosti z poplatníka na plátce (nejčastěji zaměstnavatele). Používá se jen u některých druhů příjmů, například u dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně (pokud zde poplatník nemá podepsáno Prohlášení k dani. Pokud by ho podepsal, pak by byla vybírána daň zálohově, stejně jako v případě, že by měsíční příjem přesáhl částku 10 000 Kč) nebo u autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně a srážkou se daní také příjmy z dohody o pracovní činnosti. To ale pouze při příjmu do 4000 Kč měsíčně.

Příjmy zdaněné srážkou je možné si zahrnout do daňového přiznání a započíst si sraženou daň na úhradu celkové daňové povinnosti.

Podat daňové přiznání se tak může vyplatit, pokud jste si nárazově přivydělali na brigádách u různých zaměstnavatelů v jednom měsíci (Prohlášení k dani pro uplatnění slev je totiž možné podepsat v daném měsíci jen u jednoho) a v případě souběžných brigád na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně jim byl příjem zdaněn srážkou. Pokud jste nevydělávali celý rok, nevyužili jste plně daňovou slevu na poplatníka (u studentů případně i na studenta apod.).

Řešením je požádat každého zaměstnavatele (který danil váš příjem srážkou) o potvrzení o sražené dani a součet těchto hrubých příjmů uvést do daňového přiznání jako dílčí základ daně z příjmů dle § 6 zákona o daních z příjmů. Do přiznání uveďte na příslušném tiskopisu i příjmy daněné zálohovou daní a uhrazené zálohy. Tím, že můžete na daňovou povinnost započítat i srážkovou daň a uplatníte si daňové odpočty a slevy v plné míře (za celý rok), vám může vzniknout přeplatek na dani.

Řešení může pomoci i maminkám, které neměly šanci čerpat nebo dočerpat daňový bonus například proto, že měly v minulém roce příjem ze závislé činnosti u zaměstnavatele (kde mají podepsané Prohlášení) kvůli čerpání řádné dovolené po skončení mateřské dovolené. Zálohová daň nebyla kvůli slevě na poplatníka odvedena a nebylo možné uplatnit ani slevu na dítě. Pokud si ale zároveň přivydělala i na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jiného zaměstnavatele, kde už nemohla podepsat další Prohlášení, případně na dohodu o pracovní činnosti do 4000 Kč měsíčně,  odvedl za ni ten srážkovou daň. Do daňového přiznání může tato maminka uvést všechny příjmy včetně těch daněných srážkou a uplatnit slevu na poplatníka i na dítě za celý rok. Nebo se mohou příjmy daněné srážkou zasloužit o to, že se dostane nad limit šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2022 platí částka 97 200 Kč, pro rok 2023 pak 103 800 Kč), což je podmínka pro uplatnění daňového bonusu.