Výpočet čisté mzdy v roce 2021

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců dle daňového balíčku pro rok 2021 schváleného Senátem PČR a Poslaneckou sněmovnou dne 22.12.2020.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Jak mi může firma přispět na stravování?

Jak mi může firma přispět na stravování?

Někteří zaměstnavatelé svým pracovníkům poskytují příspěvek na stravování prostřednictvím závodní jídelny a dotované ceny jídel nebo pomocí stravenek. V roce 2021 se tyto možnosti rozšíří ještě o tzv. stravenkový paušál se zachováním daňového zvýhodnění ve stejném rozsahu.

Stravenky jsou zaměstnaneckým benefitem, na který nevzniká nárok ze zákona (na rozdíl od stravného při pracovních cestách). Záleží tedy na vůli zaměstnavatele, zda vám je poskytne a kolik na ně přispěje. Jeho rozhodnutí pravděpodobně ovlivní ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů, podle kterého je příspěvek daňově uznatelným výdajem pokud:

- je příspěvek poskytnutý do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu

- hodnota příspěvku činí maximálně 70 % stravného vymezeného v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů (při délce pracovní cesty od 5 do 12 hodin).

Za účelem daňové uznatelnosti musí zaměstnavatel splnit obě tyto podmínky a to v případě, že jste v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny.

Samotní zaměstnanci z tohoto příspěvku neplatí daň z příjmů ani sociální a zdravotní pojištění.

Stravenkový paušál je vedle závodního stravování a stravenek další možností, jak přispět zaměstnancům na jídlo. S největší pravděpodobností ho budou moci zaměstnavatelé vyplácet od února, nejpozději od března 2021. Paušál se vyplácí v peněžní formě na účet pracovníka a je osvobozen od daní a pojistného. Podmínkou je, aby byl příspěvek poskytnut za jednu směnu do 70 % z hodnoty stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanovené vyhláškou MPSV, která pro rok 2021 činí 108 Kč. Pro daný rok jde tedy na směnu maximálně o 75,60 Kč. Za měsíc se tak můžete dostat - podle počtu směn - na částku kolem 1500 Kč. Není nutné nijak dokládat, že jste dané peníze utratili za jídlo.

 

Na stravenkový paušál není možné vztáhnout exekuci. Zároveň je to ale nenárokový benefit, takže zaměstnavatel není povinnen ho vyplácet.