Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Co je to daňový bonus a kdy ho mohu…

Co je to daňový bonus a kdy ho mohu využít?

Pokud vyplňujete daňové přiznání, může se stát, že vyjde daň jako záporné číslo. To ale do přiznání obecně uvádět nesmíte a daňové slevy můžete většinou uplatňovat pouze do výše vaší vypočtené daňové povinnosti.

Výjimkou je daňové zvýhodnění (daňová sleva) na vyživované dítě. Záporná daň může vyjít pouze poplatníkům, kteří uplatňují právě slevu na dítě. Pokud je toto daňové zvýhodnění vyšší, než vypočtená daňová povinnost, získají částku rovnou záporné hodnotě od státu zpět ve formě vyplaceného daňového bonusu. 

Daňový bonus mohou využívat poplatníci, kteří měli v daném zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání a to minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy za rok 2022 je to částka 97 200 (pro příjmy za rok 2023 je to 103 800 Kč). Do této hranice se nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku. 

Daňový bonus lze uplatnit v případě, že jeho výše činí alespoň 100 Kč. Jeho maximální výše v současnosti už v současnosti není omezena ani na roční ani na měsíční bázi.

V souvislosti s daňovým bonusem připomínáme, že na něj vzniká nárok (stejně jako u daňového zvýhodnění na dítě) jen jednomu rodiči, který dané dítě vyživuje. Daňové zvýhodnění (i daňový bonus) zaměstnanci mohou uplatňovat už během roku na měsíční bázi a to už od měsíce, ve kterém se dítě narodilo. Pro čerpání měsíčního daňového bonusu je ale nutné mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, která pro letošek činí 17 300 Kč (v roce 2022 byla ve výši 16 200 Kč). Abyste výhody mohli uplatnit už měsíčně během roku, musíte mzdové účetní donést rodný list dítěte (jen první rok), průkaz ZTP/P, pokud je dítě jeho držitelem, a také potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů (nebo čestné prohlášení pokud druhý z rodičů podniká), že tuto daňovou slevu neuplatňuje. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí zaměstnání na střední, vyšší či vysoké škole, pak je nutné doložit ještě potvrzení o studiu.

Neuplatníte-li daňové zvýhodnění a případný bonus měsíčně, zohlední ho zaměstnavatel v ročním zúčtování daní (o které ho musíte požádat do 15. února 2023) nebo si tyto výhody uplatníte vy sami v daňovém přiznání.