Výpočet čisté mzdy v roce 2021

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců dle daňového balíčku pro rok 2021 schváleného Senátem PČR a Poslaneckou sněmovnou dne 22.12.2020.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Co je to daňový bonus a kdy ho mohu…

Co je to daňový bonus a kdy ho mohu využít?

Pokud vyplňujete daňové přiznání, může se stát, že vyjde daň jako záporné číslo. To ale do přiznání uvádět nesmíte a daňové slevy můžete uplatňovat pouze do výše daňové povinnosti.

Zápornou daň mohou získat pouze ti poplatníci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění (daňovou slevu) na vyživované dítě. Pokud je toto daňové zvýhodnění větší, než vypočtená daň, získají částku rovnou záporné hodnotě od státu zpět ve formě vyplaceného daňového bonusu. 

Daňový bonus mohou využívat poplatníci, kteří měli ve zdaňovacím období příjem ze zaměstnání nebo podnikání a to minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy pro rok 2021 je to částka 91 200 (pro příjmy za rok 2020 je to 87 600 Kč). Do této hranice se nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku. 

Daňový bonus lze uplatnit v případě, že jeho výše činí alespoň 100 Kč. Jeho maximální výše byla omezena hodnotou 60 300 Kč, tento limit je však od letošního roku zrušen, takže se bude daňový bonus vyplácet bez omezení v plné výši. U poplatníků, kteří mají pouze příjmy podle § 9 zákona o daních z příjmů nesmí výdaje převýšit tyto příjmy.

V souvislosti s daňovým bonusem připomínáme, že na něj vzniká nárok (stejně jako u daňového zvýhodnění na dítě) jen jednomu rodiči, který dané dítě vyživuje. Daňové zvýhodnění (i daňový bonus) zaměstnanci mohou uplatňovat už během roku na měsíční bázi a to už od měsíce, ve kterém se dítě narodilo. Pro čerpání měsíčního daňového bonusu je ale nutné mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, která pro letošek činí 15 200 Kč. Abyste výhody mohli uplatnit už měsíčně během roku, musíte mzdové účetní donést rodný list dítěte (jen první rok), průkaz ZTP/P, pokud je dítě jeho držitelem, a také potvrzení od jeho zaměstnavatele (nebo čestné prohlášení pokud druhý z rodičů podniká), že tuto daňovou slevu neuplatňuje. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí zaměstnání na střední, vyšší či vysoké škole, pak ještě potvrzení o studiu.