Důchodový věk

Kalkulačka důchodového věku. Zajímá vás, kdy budete moci plánovat odchod do důchodu? Zadejte svůj věk a počet dětí, obratem přesně zjistíte, v kolika letech můžete do starobního důchodu odejít.

Nacházíte se: Výpočet.cz Důchodový věk

Zobrazit další nejčastější dotazy

Popis výpočtu důchodového věku v ČR

Výpočet důchodového věku se řídí podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Podle roku narození se setkáme se třemi druhy výpočtu.

1) Narozeni před rokem 1936

Pokud jste narozeni před rokem 1936, důchodový věk u mužů je pro všechny 60 let a důchodový věk u žen je:

  • 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
  • 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti
  • 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti
  • 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě
  • 57 let, bez dětí

2) Narozeni v období 1936 až 1971

Pokud jste se narodili v období od 1936 až do roku 1971, váš důchodový věk ovlivní konkrétní rok narození, a u žen ještě počet vychovaných dětí. Důchodový věk se řídí podle následující tabulky:

Rok narození   

Důchodový věk činí u

 

mužů

žen s počtem vychovaných dětí

0

1

2

3 - 4

5 a více

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

60r+2m

60r+4m

60r+6m

60r+8m

60r+10m

61r

61r+2m

61r+4m

61r+6m

61r+8m

61r+10m

62r

62r+2m

62r+4m

62r+6m

62r+8m

62r+10m

63r

63r+2m

63r+4m

63r+6m

63r+8m

63r+10m

64r

64r+2m

64r+4m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

57r

57r

57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r

59r+4m

59r+8m

60r

60r+4m

60r+8m

61r

61r+4m

61r+8m

62r

62r+4m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

63r+10m

64r

64r+2m

64r+4m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

56r

56r

56r

56r

56r+4m

56r+8m

57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r

59r+4m

59r+8m

60r

60r+4m

60r+8m

61r

61r+4m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+6m

64r+8m

64r+10m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

65r

55r

55r

55r

55r

55r

55r+4m

55r+8m

56r

56r+4m

56r+8m

57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r

59r+4m

59r+8m

60r

60r+4m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

65r

65r

65r

65r

65r

65r

54r

54r

54r

54r

54r

54r

54r+4m

54r+8m

55r

55r+4m

55r+8m

56r

56r+4m

56r+8m

57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r

59r+4m

59r+8m

60r+2m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63+2mr

63r+8m

64r+2m

64r+8m

65r

65r

65r

53r

53r

53r

53r

53r

53r

53r

53r+4m

53r+8m

54r

54r+4m

54r+8m

55r

55r+4m

55r+8m

56r

56r+4m

56r+8m

57r

57r+4m

57r+8m

58r

58r+4m

58r+8m

59r+2m

59r+8m

60r+2m

60r+8m

61r+2m

61r+8m

62r+2m

62r+8m

63r+2m

63r+8m

64r+2m

64r+8m

 

Důchody u žen

Ženy mohou uplatnit snížení důchodového věku díky výchově dětí, jestliže je splněna podmínka, že o dítě ve věku před dosažením zletilosti osobně pečovala po dobu deseti let. Tato doba nemusí být souvislá. Ženě, která se ujala výchovy po dosažení osmého roku dítěte, stačí pro uplatnění snížení důchodového věku alespoň 5 let péče, a to od převzetí do výchovy až po dosažení zletilosti dítěte.

Započítává se i doba, po kterou ženy nemohou o dítě osobně pečovat, například z důvodu nemoci, popřípadě když dítě bylo v ústavní péči ze zdravotních důvodů. V každém případě musí mít k dítěti určitý vztah – to znamená vlastní dítě; osvojené; dítě v trvalé péči nahrazující péči rodičů; dítě manžela, kterému je dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu nebo na základě dohody rodičů, kterou schválil soud.

3) Narozeni po roce 1971

Všichni, kteří se narodili po roce 1971, dosáhnou v 65 letech věku pro odchod do důchodu

Pro odchod do předčasného důchodu je třeba splnit podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění.