Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Dohoda o provedení práce a dohoda o…

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Kromě pracovního poměru můžete se zaměstnavatelem uzavřít také dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti můžete u jednoho zaměstnavatele vykonávat maximálně v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin týdně). Tato podmínka se sleduje za celé období, na které je smlouva uzavřena, nejvíce ale po 52 týdnů. Nemusíte ji tedy plnit každý týden. Jde o to, aby byla v průměru splněna za celé období smlouvy dohromady.

Z DPČ se při příjmu alespoň ve výši 4000 Kč hrubého měsíčně odvádí sociální a zdravotní a vzniká účast na nemocenském pojištění, jako u klasického pracovního poměru.

V případě sociálního pojištění je hranice pro odvod stanovená limitem pro tzv. zaměstnání malého rozsahu (příjem je nižší než 4000 Kč měsíčně nebo není sjednán). Pokud příjem nedosáhne 4000 Kč měsíčně, pojistné se z něj neodvádí a zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění. Z pohledu zdravotního pojištění je osoba na DPČ zaměstnancem pouze pokud její měsíční příjem dosáhne hranice pro vznik účasti na nemocenském pojištění (tzv. započitatelný příjem), tedy příjem je alespoň 4000 Kč. Tento rozhodný započitatelný příjem se vypočte jako desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází současnému roku, a přepočítacího koeficientu. Tímto postupem se stanovuje průměrná mzda pro daný rok až na to, že v tomto případě se zaokrouhluje se na celé pětistovky dolů, čím dojdeme k částce 4000 Kč. V případě, že z této dohody neplatíte zdravotní pojištění a neodvádíte ho ani z jiného příjmu či ho za vás neplatí stát, musíte se přihlásit zdravotní pojišťovně jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů a zálohy si pak musíte platit sami. Pro rok 2023 činí 2336 Kč měsíčně. 

Daň z této smlouvy je možné odvádět dvěma způsoby. Buď srážkou nebo zálohově (v obou případech sazba 15 %). Srážkou je to možné pokud příjem nepřesáhne 4000 Kč hrubého za měsíc. Srážku provádí zaměstnavatel a příjem z DPČ pak tvoří samostatný základ daně. Po uplatnění srážkové daně už není nutné ho nikde vykazovat, není nutné podávat daňové přiznání. Je ale zároveň možné tento příjem do daňového přiznání zahrnout. (Více ve FAQ Pracovali jste minulý rok na dohodu? Možná se vám vyplatí daňové přiznání).

V případě měsíční odměny od 4001 Kč nebo pokud podepíšete Prohlášení k dani se příjmy zdaní zálohou. 

Pokud poplatník při práci na DPČ podepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani, uplatňuje uplatňují se také daňové slevy. Pokud Prohlášení k dani podepsané nemá, uplatnění slev na dani možné není.

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, u každého ale smíte odpracovat na tuto smlouvu nejvíce 300 hodin za rok.

V případě, že vaše odměna z této dohody nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně hrubého, neplatíte z ní zdravotní ani sociální pojištění. Pokud máte více DPP uzavřených s různými zaměstnavateli, příjmy se pro tyto účely nesčítají a u každého z nich platí limit 10 tis. Kč měsíčně. Máte-li ale více DPP u jednoho zaměstnavatele, příjmy se do měsíčního limitu sčítají.

Zdanění odměn z této dohody závisí opět na tom, jaké výše za měsíc dosáhne. Dále pak na faktu, zda máte u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani. Pokud odměna z DPP nepřesáhne 10 tis. Kč měsíčně hrubého a nemáte podepsané Prohlášení, zdaní se příjem srážkou, tvoří samostatný daňový základ a vy ho dále nemusíte nikde uvádět. (Ale můžete, viz FAQ Pracovali jste minulý rok na dohodu? Možná se vám vyplatí daňové přiznání)

V případě, že Prohlášení za těchto podmínek podepíšete, zdaní se příjem zálohovou daní a odečtou se daňové slevy.

Máte-li odměnu z DPP nad 10 000 Kč měsíčně hrubého, odvádí se automaticky zálohová daň, která se počítá ze superhrubé mzdy. Máte-li podepsané Prohlášení k dani, uplatní se i daňové slevy, v opačném případě nikoli. Připomínáme, že Prohlášení k dani můžete mít v jednom měsíci podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.