Výpočet čisté mzdy v roce 2020

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců. Mzdová kalkulačka vám jednoduše vypočítá vaši čistou mzdu. Stačí zadat hrubou mzdu, počet dětí a další detaily a obratem se dozvíte svou konkrétní čistou mzdu, na kterou máte nárok.

Stáhněte si naši aplikaci finančních kalkulaček

Nyní na Google Play Stáhnout v App Store
Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Dohoda o provedení práce a dohoda o…

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

Kromě pracovního poměru můžete se zaměstnavatelem uzavřít také dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti můžete u jednoho zaměstnavatele vykonávat maximálně v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin týdně). Tato podmínka se sleduje za celé období, na které je smlouva uzavřena, nejvíce ale po 52 týdnů. Nemusíte ji tedy plnit každý týden. Jde o to, aby byla v průměru splněna za celé období smlouvy dohromady.

Z DPČ se odvádí sociální a zdravotní pojištění jako u klasického pracovního poměru, s výjimkou příjmu do hranice 3000 Kč měsíčně.

V případě sociálního pojištění je hranice pro odvod stanovená limitem pro tzv. zaměstnání malého rozsahu (příjem je nižší než 3000 Kč měsíčně nebo není sjednán). Pokud je příjem do 3 tis. Kč měsíčně, pojistné se z něj neodvádí a zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění. Z pohledu zdravotního pojištění je osoba na DPČ zaměstnancem pouze pokud její měsíční příjem dosáhne hranice pro vznik účasti na nemocenském pojištění (tzv. započitatelný příjem). Tento rozhodný započitatelný příjem se vypočte jako desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází současnému roku, a přepočítacího koeficientu. Tímto postupem se stanovuje průměrná mzda pro daný rok až na to, že v tomto případě se zaokrouhluje se na celé pětistovky dolů, čím dojdeme k částce 3000 Kč. V případě, že z této dohody neplatíte zdravotní pojištění a neodvádíte ho ani z jiného příjmu či ho za vás neplatí stát, musíte se přihlásit zdravotní pojišťovně jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů a zálohy si pak musíte platit sami. Pro rok 2020 činí 1971 Kč měsíčně.

 

Daň z této smlouvy je možné odvádět dvěma způsoby. Buď srážkou nebo zálohově (v obou případech sazba 15 %). Srážkou je to možné při příjmu do 3000 Kč za měsíc a zároveň za situace, kdy zaměstnanec u tohoto zaměstnavatele nepodepsal Prohlášení k dani. Srážku provádí zaměstnavatel a příjem z DPČ pak tvoří samostatný základ daně. Po uplatnění srážkové daně už není nutné ho nikde vykazovat, není nutné podávat daňové přiznání. Je ale zároveň možné tento příjem do daňového přiznání zahrnout. (Více ve FAQ Pracovali jsme minulý rok na dohodu? Možná se vám vyplatí daňové přiznání).

V případě, že poplatník při práci na DPČ podepsal u zaměstnavatele Prohlášení k dani, uplatňuje se daň zálohová a současně se automaticky uplatňují daňové slevy. Tento postup se aplikuje bez ohledu na výši měsíčního příjmu.

V případě, že příjem na tuto dohodu přesáhne částku 2500 Kč, ale zároveň nedosáhne 3000 Kč, zdaní se odměna zálohou s uplatněním daňové slevy na poplatníka. Zároveň se ale z příjmu nebude odvádět pojistné.

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů, u každého ale smíte odpracovat na tuto smlouvu nejvíce 300 hodin za rok.

V případě, že vaše odměna z této dohody je do 10 000 Kč měsíčně, neplatíte z ní zdravotní ani sociální pojištění. Pokud máte více DPP uzavřených s různými zaměstnavateli, příjmy se pro tyto účely nesčítají a u každého z nich platí limit 10 tis. Kč měsíčně. Máte-li ale více DPP u jednoho zaměstnavatele, příjmy se do měsíčního limitu sčítají.

Zdanění odměn z této dohody závisí opět na tom, jaké hranice za měsíc dosáhne. Dále pak na faktu, zda máte u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani. Pokud je odměna z DPP do 10 tis. Kč měsíčně a nemáte podepsané Prohlášení, zdaní se příjem srážkou, tvoří samostatný daňový základ a vy ho dále nemusíte nikde uvádět. (Ale můžete, viz FAQ Pracovali jsme minulý rok na dohodu? Možná se vám vyplatí daňové přiznání)

V případě, že Prohlášení za těchto podmínek podepíšete, zdaní se příjem zálohovou daní a odečtou se daňové slevy.

Máte-li odměnu z DPP nad 10 000 Kč měsíčně, odvádí se automaticky zálohová daň, která se počítá ze superhrubé mzdy. Máte-li podepsané Prohlášení k dani, uplatní se i daňové slevy, v opačném případě nikoli. Připomínáme, že Prohlášení k dani můžete mít v jednom měsíci podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele.

 

V budoucnu by se mohla práce na tuto dohodu vyplatit z hlediska odvodů i při vyšším příjmu. V legislativním procesu je totiž novela zákona o nemocenském pojištění, podle které by se měla hranice pro odvod pojistného (zdravotní i sociální pojištění) u DPP zvýšit na 11 500 Kč.