Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Jakými pravidly se řídí používání…

Jakými pravidly se řídí používání firemních vozů i k soukromým účelům?

Pokud vám zaměstnavatel umožňuje používat firemní auto i k soukromým účelům, klasifikuje to zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 6 jako váš příjem ve výši 1 % vstupní ceny vozu za každý (i jen započatý) měsíc jeho používání, min. ale 1000 Kč. Pokud byste měli tímto způsobem k dispozici více firemních vozů, příjmem bude 1 % z úhrnu vstupních cen těchto automobilů. Kromě daně z příjmů zvýší tento benefit také odvody, protože se tento příjem zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Od července 2022 platí, že v případě nízkoemisních vozidel činí zdanitelná hodnota nepeněžního příjmu pouze 0,5 % jejich pořizovací ceny.