Výpočet čisté mzdy v roce 2024

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Jakými pravidly se řídí používání…

Jakými pravidly se řídí používání firemních vozů i k soukromým účelům?

Pokud vám zaměstnavatel umožňuje používat firemní auto i k soukromým účelům, jde podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů o benefit v podobě nepeněžního příjmu. V takovém případě se zaměstnanci přidaňuje částka odpovídající 1 % vstupní ceny vozu za každý (i jen započatý) měsíc jeho užívání (nemusíte ho ani použít, stačí když ho máte k dispozici), min. ale 1000 Kč.

V případě nízkoemisních vozidel (nepřesahují emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu) se přidaňuje jen 0,5 % jejich pořizovací ceny za každý měsíc.

Konsolidační balíček s platností od roku 2024 zavádí do této problematiky také pojem bezemisní vozidlo (jede výlučně na elektrickou energii či vodík, nebo jde o jiný vůz, jež nemá žádné emise CO2), za které se bude zaměstnanci přidaňovat jen 0,25 % ze vstupní ceny za každý měsíc.

V situaci, kdy využijete od zaměstnavatele i k soukromým účelům postupně více vozů, stanoví se nepeněžní příjem ve výši daného procenta (0,25 % u bezemisních vozů, 0,5 % u nízkoemisních a 1 % u ostatních) z nejvyšší vstupní ceny z použitých vozů. Pokud byste jich měli k dispozici k soukromým účelům v měsíci víc najednou (tedy ne postupně, ale současně) bude nepeněžním příjmem součet částek, jež odpovídají výši daného procenta (0,25 % u bezemisních vozů, 0,5 % u nízkoemisních a 1 % u ostatních) vstupní ceny každého vozu, které máte k dispozici současně.