Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Jak se daní příjem a penze, pokud jsem…

Jak se daní příjem a penze, pokud jsem v důchodu?

Důchodci musí své příjmy nad rámec penze danit podle stejných pravidel jako ostatní poplatníci. Analogicky mají také nárok na uplatnění slevy na poplatníka. Pokud v důchodu podnikají, považuje se tato výdělečná činnost za činnost vedlejší.

Pravidelně vyplácené důchody a penze jsou od daně z příjmů naopak osvobozené. To za situace, kdy vyplácený důchod nepřesáhne 36násobek minimální mzdy, tedy částku 622 800 Kč (pro příjmy za rok 2022 platí limit 583 200 Kč). V opačném případě se od této hranice důchod daní.

V případě, že v důchodovém věku vykonáváte výdělečnou činnost, ze které odvádíte sociální pojištění, můžete si požádat o zvýšení důchodu. Míra navýšení penze závisí na tom, zda si při výdělečné činnosti necháváte vyplácet důchod celý nebo jenom jeho část.

 

Do 1. července 2023 platí, že pojištěnci vykonávající výdělečnou činnost i poté, co splní podmínky nároku na starobní důchod, se zvyšuje procentní výměra:

  • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní této činnosti, pokud nepobírá starobní ani invalidní důchod třetího stupně, 
  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní činnosti, pokud pobírá starobní důchod ve výši poloviny,
  • o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní činnosti v případě, že si nechává vyplácet starobní důchod v plné výši.

Od 1. července 2023 má u skupiny pojištěnců, která si nechává při práci vyplácet celý důchod, dojít ke změně. Nově by se jim po každých 360 dnech činnosti důchod nenavyšoval, místo toho by získali nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu, tedy v plné výši. Nově by tedy nemuseli odvádět žádné zálohy na důchodové pojištění, což by vedlo k okamžitému a výraznějšímu navýšení penze. Novinka má platit pro ty, kteří splní podmínky nároku na starobní důchod právě od 1. července 2023.

Pro uplatnění nároku na slevu z pojistného musí důchodci zaměstnavateli pro nárok na slevu předložit rozhodnutí o přiznání starobní penze a čestné prohlášení o nároku na její výplatu nebo potvrzení plátce důchodu o pobírání dávky v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata náleží.

Na stejnou slevu z pojistného mají dosáhnout i OSVČ, které dosáhly důchodového věku a mají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Odvádět pak bude zálohu na pojistné ve výši 22,7 % místo 29,2 % do měsíce, kdy OSVČ obdrží rozhodnutí o přiznání penze. OSVČ by měla nárok na slevu oznamovat v Přehledu o příjmech a výdajích, nejpozději za rok, v němž slevu uplatní. I OSVČ jsou povinny při prvním uplatnění slevy doložit přiznání starobního důchodu a jeho výplatu v plné výši.