Výpočet čisté mzdy v roce 2022

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Jak se daní příjem a penze, pokud jsem…

Jak se daní příjem a penze, pokud jsem v důchodu?

Důchodci musí své příjmy nad rámec penze danit podle stejných pravidel jako ostatní poplatníci. Analogicky mají také nárok na uplatnění slevy na poplatníka. Pokud v důchodu podnikají, považuje se tato výdělečná činnost za činnost vedlejší.

V případě, že v důchodovém věku vykonáváte výdělečnou činnost, ze které odvádíte sociální pojištění, můžete si požádat o zvýšení důchodu za každých 360 odpracovaných kalendářních dní. Míra navýšení penze závisí na tom, zda si při výdělečné činnosti necháváte vyplácet důchod celý nebo jenom jeho část.

Pravidelně vyplácené důchody a penze jsou od daně z příjmů naopak osvobozené. To za situace, kdy vyplácený důchod nepřesáhne 36násobek minimální mzdy, tedy částku 547 200 Kč (pro příjmy za rok 2022 je to částka 583 200 Kč). V opačném případě se od této hranice důchod daní.