Výpočet čisté mzdy v roce 2024

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Jak se daní příjem a penze, pokud jsem…

Jak se daní příjem a penze, pokud jsem v důchodu?

Důchodci musí své příjmy nad rámec penze danit podle stejných pravidel jako ostatní poplatníci. Analogicky mají také nárok na uplatnění slevy na poplatníka. Pokud v důchodu podnikají, považuje se tato výdělečná činnost za činnost vedlejší.

Pravidelně vyplácené důchody a penze jsou od daně z příjmů naopak osvobozené. To za situace, kdy vyplácený důchod nepřesáhne 36násobek minimální mzdy, tedy částku 622 800 Kč pro příjmy za rok 2023 a částku 680 400 Kč pro příjmy za rok 2024). V opačném případě se od této hranice důchod daní.

V případě, že v důchodovém věku vykonáváte výdělečnou činnost, ze které odvádíte sociální pojištění, můžete si požádat o zvýšení důchodu. Míra navýšení penze závisí na tom, zda si při výdělečné činnosti necháváte vyplácet důchod celý nebo jenom jeho část.

Pojištěnci vykonávající výdělečnou činnost i poté, co splní podmínky nároku na starobní důchod, se zvyšuje procentní výměra:

  • 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dní této činnosti, pokud nepobírá starobní ani invalidní důchod třetího stupně, 
  • o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní činnosti, pokud pobírá starobní důchod ve výši poloviny,
  • o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní činnosti v případě, že si nechává vyplácet starobní důchod v plné výši.

 

Od 1. července 2023 mělo u skupiny pojištěnců, která si nechává při práci vyplácet celý důchod, dojít ke změně. Novinka však neprošla v balíku úprav důchodového systému nazývaného důchodovou reformou, a to kvůli odporu ministerstva financí. Je tedy možné, že se k této úpravě koalice vrátí později.

Podle plánovaných nových pravidel by se pracujícím důchodcům, kteří si nechávají vyplácet celou penzi, už po každých 360 dnech činnosti důchod nenavyšoval. Místo toho by získali nárok na slevu na pojistném na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu (tedy u zaměstnanců v plné výši). Nemuseli by tedy odvádět žádné zálohy na důchodové pojištění, což by vedlo k okamžitému a výraznějšímu navýšení penze. Pro uplatnění nároku na slevu z pojistného by museli důchodci zaměstnavateli předložit rozhodnutí o přiznání starobní penze a čestné prohlášení o nároku na její výplatu nebo potvrzení plátce důchodu o pobírání dávky v plné výši s uvedením dne, od něhož výplata náleží. Na stejnou slevu z pojistného mají dosáhnout i OSVČ, které jsou důchodového věku a mají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Odváděly by pak zálohu na pojistné ve výši 22,7 % místo 29,2 % do měsíce, kdy OSVČ obdrží rozhodnutí o přiznání penze. OSVČ by měla nárok na slevu oznamovat v Přehledu o příjmech a výdajích, nejpozději za rok, v němž slevu uplatní. I OSVČ jsou povinny při prvním uplatnění slevy doložit přiznání starobního důchodu a jeho výplatu v plné výši.