Výpočet nemocenské 2024

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy. Kalkulačka nemocenských dávek vám jednoduše spočítá, na jakou nemocenskou máte nárok. Stačí zadat vaši hrubou mzdu a délku nemoci a dozvíte se, kolik peněz můžete očekávat.

Nacházíte se: Výpočet.cz Nemocenská Nejčastější dotazy Započítává se doba v evidenci úřadu…

Započítává se doba v evidenci úřadu práce do dnů potřebných pro nárok na mateřskou?

Doba evidence na úřadu práce se nezapočítává, protože se nejedná o dobu účasti na nemocenském pojištění ani jinou dobu, kterou by bylo možné kvůli nároku zohlednit. Započítává se naopak pouze doba účasti na pojištění (například z titulu zaměstnání či dobrovolné účasti na pojištění OSVČ) nebo doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole nebo na konzervatoři, ale jen za podmínky, že bylo studium úspěšně dokončeno. Dále se započítává doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a pokud byl tento důchod odňat a dále vznikla případně trvala pojištěná činnost.

S tím souvisí i fakt, že uchazečům o zaměstnání v evidenci úřadu práce nevzniká nárok na mateřskou. V době, kdy jsou evidovaní na pracovním úřadě totiž nejsou nemocensky pojištěni a pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství platí, že pojištěnka musí být v okamžiku nástupu na mateřskou účastna pojištění. 

Nárok by mohl vzniknout jedině z titulu ochranné lhůty ze skončeného zaměstnání, která pro nárok na mateřskou činí 180 kalendářních dnů od skončení zaměstnání, pokud to skončilo v době těhotenství a trvalo alespoň po tuto dobu. Pokud trvalo kratší dobu, odpovídá ochranná lhůta pouze té době, po kterou trvalo zaměstnání.