Výpočet nemocenské 2023

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy. Kalkulačka nemocenských dávek vám jednoduše spočítá, na jakou nemocenskou máte nárok. Stačí zadat vaši hrubou mzdu a délku nemoci a dozvíte se, kolik peněz můžete očekávat.

Nacházíte se: Výpočet.cz Nemocenská Nejčastější dotazy Co se stane, pokud nebudete v době…

Co se stane, pokud nebudete v době pracovní neschopnosti doma?

Pokud pobíráte nemocenské, měli byste dodržovat předepsaný léčebný režim. V případě, že vás nezastihne kontrola doma nebo vás přistihne při činnosti, která se s léčebným režimem neslučuje, můžete o nemocenskou přijít.

O tzv. kontrolách se rozhoduje náhodně nebo na externí podnět, nejčastěji na popud zaměstnavatele či ošetřujícího lékaře. Kontrolu má právo provést i samotný zaměstnavatel v období prvních třech týdnů pracovní neschopnosti, kdy vám vyplácí náhradu mzdy.

Vaší povinností je kromě dodržování léčebného režimu také umožnit právě kontrolu. To znamená, že lékař musí znát vaši platnou adresu, kde se budete během nemoci zdržovat. Pokud v místě nebudete (nebo kontrola nenajde například zvonek s vaším jménem) mohlo by to být považováno za znemožnění provedení kontroly, což je dáno na roveň porušení léčebného režimu. V případě, že během nemoci místo pobytu měníte, oznamte to i lékaři, stejně jako případné užití tlumících léků, které by mohlo zapříčinit, že zvonění kontroly prostě zaspíte. Informovat byste měli také o případné hospitalizaci nebo návštěvách odborných vyšetření. Pokud vás kontrolní pracovník nezastihne, měli byste kontaktovat lékaře s odůvodněním, proč kontrola neproběhla úspěšně.

Pokud zaměstnavatel nebo pracovník správy sociálního zabezpečení klasifikuje porušení léčebného režimu, může vám být nemocenské podle závažnosti porušení pokráceno nebo odebráno a to i zpětně. Kromě toho vám může být ukončena pracovní neschopnost.

V případě, že podle pracovníka správy sociálního zabezpečení neposkytnete součinnost a například vůbec kontrolu neumožníte, odmítnete prokázat totožnost nebo nepředložíte Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, může vám ten udělit pokutu do výše 20 000 Kč. Pracovník kontroly se musí prokázat Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolu.