Výpočet nemocenské 2023

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy. Kalkulačka nemocenských dávek vám jednoduše spočítá, na jakou nemocenskou máte nárok. Stačí zadat vaši hrubou mzdu a délku nemoci a dozvíte se, kolik peněz můžete očekávat.

Nacházíte se: Výpočet.cz Nemocenská Nejčastější dotazy Jak fungují eNeschopenky?

Jak fungují eNeschopenky?

Od 1. ledna 2020 došlo ke spuštění tzv. eNeschopenek (ukotvených zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Projekt elektronicky propojil lékaře, Českou správu sociálního zabezpečení a zaměstnavatele tak, že dočasně pracovně neschopným pojištěncům odpadla nutnost obíhat zaměstnavatele s formuláři a tzv. lístky na peníze. eNeschopenka se ale týká jen dočasné pracovní neschopnosti. Ostatní dávky nemocenského pojištění se vyřizují i nadále papírově.

eNeschopenku tvoří třídílný formulář, který má primárně elektronickou podobu a papírově se vypisuje jen v případě technických výpadků.

Při vyplňování eNeschopenky by s vámi lékař měl ověřit, zda jsou vaše natažená data z registru správy sociálního zabezpečení aktuální. V opačném případě je ručně upraví. Ptát se bude i na vašeho aktuální zaměstnavatele. eNeschopenka se vystavuje pouze z titulu činností, které zakládají účast na nemocenském pojištění.

Lékař do formuláře uvede diagnózu, datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, případné změny v jejím průběhu, další důležité související informace (např. zda je neschopnost způsobena úrazem a jaké byly okolnosti jeho vzniku apod.) a posléze i datum ukončení neschopnosti.

eNeschopenka má tyto části:

● I. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

● II. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce,

● III. díl - Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

 

I. a III. díl eNeschopenky lékař posílá elektronicky na správu sociálního zabezpečení, odkud se informace propíší do ePortálu, kam mají přístup zaměstnavatelé. Ti si mohou požádat také o zasílání notifikací se základními údaji o dočasné pracovní neschopnosti jejich zaměstnanců.

II. díl formuláře, tedy Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (dále jen Průkaz), vytiskne lékař pro vás. Budou na něm uvedeny například termíny začátku a posléze i konce pracovní neschopnosti, data příštích kontrol, stanovené vycházky, adresu, kde se budete po dobu nemoci zdržovat a okolnosti případného úrazu. Průkaz byste u sebe měli mít pro případnou kontrolu ze strany okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), nemusíte ho ale nikam nosit. Informace se od lékaře k OSSZ a zaměstnavateli dostanou elektronicky.

Na vás zůstává, abyste zaměstnavatele informovali o vzniku pracovní neschopnosti (základní informace může získat z notifikací, ty podrobnější - například o tom kde marodíte a jaké máte vycházky - si najde na ePortálu). Mělo by stačit, abyste zavolali nebo zaslali e-mail. Konkrétní postup zákon nestanovil, takže do kdy, jak a komu neschopnost ohlásit, určuje zaměstnavatel.

eNeschopenky lékaři vystavují i osobám samostatně výdělečně činným, které se dobrovolně účastní nemocenského pojištění. Ty během prvních čtrnácti dnů samozřejmě od nikoho nedostávají žádnou náhradu za ušlý výdělek a od 15. dne pracovní neschopnosti získají nemocenské od příslušné OSSZ.

 

V případě zaměstnanců, kteří si nechávají mzdu vyplácet na účet nebo poštou na adresu v ČR a chtějí si takto nechat poukazovat i nemocenské, o způsobu výplaty této dávky informuje příslušnou OSSZ zaměstnavatel. Pouze v případě, že byste trvali na výplatě nemocenského v hotovosti, poštou na adresu v zahraničí nebo na účet jiného peněžního ústavu než banky v zahraničí, musíte o tomto způsobu OSSZ informovat sami. Buď na formuláři Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti nebo písemně přes datovou schránku či poštou. V tomto případě také platí, že náklady této transakce nesete sami.