Výpočet nemocenské 2024

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy. Kalkulačka nemocenských dávek vám jednoduše spočítá, na jakou nemocenskou máte nárok. Stačí zadat vaši hrubou mzdu a délku nemoci a dozvíte se, kolik peněz můžete očekávat.

Nacházíte se: Výpočet.cz Nemocenská Nejčastější dotazy Pokud jsem během rodičovské dovolené v…

Pokud jsem během rodičovské dovolené v hlavním zaměstnání pracovala ještě jinde na dohodu o pracovní činnosti, z čeho se mi mateřská vypočte?

Pokud jste na rodičovské vykonávala další výdělečnou činnost na dohodu o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele, ze které vznikla účast na nemocenském pojištění, záleží na tom, zda z této dohody splníte podmínku 270 dnů účasti v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Pokud splníte podmínky v hlavním zaměstnání i v práci na dohodu, budete mít nárok na dávku z obou zaměstnání. Nastoupíte-li na další mateřskou do 4 let věku dítěte, máte zároveň zaručeno, že nová mateřská nebude nižší, než ta předchozí (viz FAQ Mám nárok na mateřskou, pokud otěhotním během čerpání rodičovského příspěvku, tedy ještě před opětovným nástupem do zaměstnání? Z čeho se bude peněžitá pomoc v mateřství počítat?)

Pokud by práce na dohodu trvala i po nástupu na mateřskou, bude se dávka počítat z obou zaměstnání, ale vyplácet se bude pouze jedna dávka.