Výpočet nemocenské 2024

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy. Kalkulačka nemocenských dávek vám jednoduše spočítá, na jakou nemocenskou máte nárok. Stačí zadat vaši hrubou mzdu a délku nemoci a dozvíte se, kolik peněz můžete očekávat.

Nacházíte se: Výpočet.cz Nemocenská Nejčastější dotazy Mám nárok na mateřskou, pokud otěhotním…

Mám nárok na mateřskou, pokud otěhotním při čerpání rodičovského příspěvku?

Rozhodným obdobím pro výpočet výše mateřské je 12 kalendářních měsíců před tím, ve kterém vznikla tzv. sociální událost - v tomto případě ve kterém nastoupíte na mateřskou. Podmínkou pro čerpání dávky je započitatelný příjem a započitatelné dny (tedy jiné než tzv. vyloučené dny) v tomto období. Pokud není tento požadavek splněn, považuje se za rozhodné období první předchozí kalendářní rok, ve kterém je započitatelný příjem a alespoň 30 kalendářních dnů, kterými se příjem dělí. Pokud by nešel předchozí rok určit, bude denním vyměřovacím základem započitatelný příjem, kterého byste jako zaměstnanec pravděpodobně dosáhla za kalendářní den v měsíci, ve kterém vznikla sociální událost (nástup na mateřskou).

Zároveň platí, že pokud budete na další mateřskou nastupovat do 4 let věku dítěte, nebude dávka nižší, než ta předchozí. Pokud by totiž byl v této situaci nový denní vyměřovací základ nižší, než ten předchozí, použije se ten vyšší, původní.