Výpočet nemocenské 2024

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy. Kalkulačka nemocenských dávek vám jednoduše spočítá, na jakou nemocenskou máte nárok. Stačí zadat vaši hrubou mzdu a délku nemoci a dozvíte se, kolik peněz můžete očekávat.

Nacházíte se: Výpočet.cz Nemocenská Nejčastější dotazy Může studium nějakým způsobem ovlivnit…

Může studium nějakým způsobem ovlivnit nárok na mateřskou?

Obecně platí, že pokud si studentka nepřivydělává pojištěnou činností, nevznikne jí nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Zákon ale studium (pokud jde o soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední, vyšší odborné či vysoké škole nebo na konzervatoři - i v zahraničí, pokud školu uznává ministerstvo školství) stanovuje jako dobu účasti na nemocenském pojištění, pokud bylo úspěšně ukončeno.

To v překladu znamená, že pokud úspěšně absolvujete a najdete si zaměstnání (nebo začnete podnikat jako OSVČ a přihlásíte se k nemocenskému pojištění), může vám vzniknout nárok na PPM i přes to, že pojištěnou činnosti nevykonáváte celých 270 dní (což je doba účasti na nemocenském pojištění, kterou musíte nasbírat, aby vám vznikl nárok na mateřskou). V případě úspěšně ukončeného studia tak doba ve škole může suplovat dobu účasti na nemocenském pojištění a započítá se také. Nutnou podmínkou je úspěšné ukončení školy a účast na nemocenském pojištění v momentě, kdy plánujete na mateřskou nastoupit.

Doba úspěšně ukončeného studia se dá započítat i pokud jste skončili bakalářský obor a nastupujete na navazující magisterské studium. Jedná se totiž o jiný studijní program, který zakončí samostatná státní zkouška.