Výpočet nemocenské 2022

Výpočet nemocenské a náhrady mzdy. Kalkulačka nemocenských dávek vám jednoduše spočítá, na jakou nemocenskou máte nárok. Stačí zadat vaši hrubou mzdu a délku nemoci a dozvíte se, kolik peněz můžete očekávat.

Nacházíte se: Výpočet.cz Nemocenská Nejčastější dotazy Má nárok na mateřskou i otec dítěte?

Má nárok na mateřskou i otec dítěte?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství může vzniknout i otci dítěte nebo manželovi ženy, se kterou uzavře písemnou dohodu o péči o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP) na dobu minimálně 7 po sobě následujících dní. Musí ale splňovat tytéž podmínky pro vznik nároku na mateřskou, jako matka dítěte. (Více k tématu u FAQ Čím je podmíněn nárok na mateřskou?)

Ženu ale může z pohledu čerpání mateřské muž vystřídat v péči až od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. Dávka se mužům poskytuje nejdéle po 22 týdnů (nebo 31 týdnů u dvojčat či vícerčat). Do této doby se započítává i období, kdy mateřskou případně pobírala matka, vyjma šestinedělí, kdy mateřská náleží pouze matkám.

 

Ochranná lhůta pro PPM u mužů je jen 7 kalendářních dní po skončení zaměstnání, u OSVČ pak 7 dní po zániku účasti na nemocenském pojištění.