Výpočet čisté mzdy v roce 2024

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Může mi zaměstnavatel proplatit…

Může mi zaměstnavatel proplatit dioptrické brýle?

Zaměstnavatel může svým pracovníkům poskytovat daňově osvobozený benefit v podobě nepeněžního plnění. Ten může mít i formu použití zdravotnických zařízení. Vedle lékařského ošetření, které se zde poskytuje a není hrazeno zdravotní pojišťovnou, je možné tuto výhodu uplatnit i na nákup služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný nebo podobný charakter (např. rehabilitace či nákup vitamínových doplňků v tomto zařízení).

Do tohoto osvobození lze zahrnout také nákup zdravotnických prostředků na lékařský předpis bez ohledu na to, zda jste je pořídili ve zdravotnickém zařízení či nikoli.

Nově platí, že zaměstnanecké benefity jsou od roku 2024 na straně zaměstnance osvobozené od daně z příjmů i od odvodů pojistného celkem do částky, která odpovídá polovině průměrné mzdy pro daný rok (pro rok 2024 činí průměrná mzda 43 967 Kč).

Jde o úhrnný limit za jeden rok pro všechna nepeněžní plnění, která bude od zaměstnavatele čerpat přímo pracovník nebo jeho rodinný příslušník ve formě pořízení zboží či služeb zdravotního, léčebného, hygienického nebo podobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na předpis a použití rekreačních nebo vzdělávacích zařízení či přímo poskytnutí zájezdu či rekreace. Nebo může jít o benefit poskytnutí formou využití knihovny zaměstnavatele, zařízení péče o předškolní děti (vč. mateřské školy) či sportovních zařízení. Spadají sem také příspěvky na sportovní nebo kulturní akce nebo na knihy.