Výpočet důchodu 2020

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Popis výpočtu starobního důchodu

Popis výpočtu starobního důchodu

K výpočtu důchodu je potřeba znát průměrnou výši mzdy za každý odpracovaný rok. Tyto údaje si můžete jednou za rok nechat zaslat od České správy sociálního zabezpečení na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“. Výpočet může ovlivnit například předčasný nebo pozdější odchod do důchodu.

1) Vyměřovací základ

Za každý rok se průměrná mzda vynásobí příslušným koeficientem nárůstu. Výsledné hodnoty po sečtení představují vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Koeficient nárůstu je pro každý rok stanoven odlišně. Koeficient neustále klesá a jeho přesné hodnoty znázorňuje následující tabulka:

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
11,7525 11,5117 11,2551 10,9888 10,6009 9,1863 7,5010 5,9884
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
5,0514 4,2627 3,6001 3,2568 2,9791 2,7526 2,5822 2,3794
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,2172 2,0773 1,9480 1,8520 1,7574 1,6182 1,4963 1,4460
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,4203 1,3882 1,3448 1,3448 1,3216 1,2828  1,2331 1,1551
2018 2019
1,0715 1,0000

Příklad: Výpočet vyměřovacího základu by mohl vypadat například takto:

Vyměřovací základ = (prům. mzda za 1986) x 11,7525 + (prům. mzda za 1987) x 11,5117 + … atd.

Kalkulačka na výpočet.cz pro zjednodušení neuvažuje při výpočtu jednotlivé mzdy v každém roce, ale průměrné mzdy za určité období (1986-91, 1992-97, 1998-2003, 2004-2009, 2010-2014 a 2015 – 2019). Koeficient nárůstu je ve výpočtu určen geometrickým průměrem.

Osobní vyměřovací základ se vypočte jako podíl mezi vyměřovacím základem a počtem měsíců, ve kterých bylo v období 1.1.1986 - 31.12.2019 placeno pojistné. Z uvedeného období je tedy třeba odečíst tzv. vyloučené dny (např. pracovní neschopnost, období bez zaměstnání, studium ,..).

2) Výpočtový základ

Výpočtový základ se stanoví podle osobního vyměřovacího základu jeho redukcí, takto:

Vyměřovací základ Výpočtový základ
do 15 328 Kč V plné výši
nad 15 328 do 139 340 Kč 15 328 + (VZ – 15 328) x 0,26
nad 139 340 Kč 47 571 Kč

3) Procentní výměra

Procentní výměra = výpočtový základ x Počet odpracovaných let x 1.5

Procentní výměra nesmí být nižší než 770 Kč a může být ještě dále upravena, pokud byl odchod do důchodu předčasný nebo pozdější. Při předčasném odchodu do důchodu se procentní výměra snižuje (násobí se 0,9 za každých (i necelých) 90 dnů předčasného odchodu). Při pozdějším odchodu do důchodu se výměra naopak zvyšuje (násobíme číslem 1,5 za každých celých 90 dnů pozdějšího odchodu).

Příklad: Například pokud vám vychází vypočtený důchod na 12 000 Kč měsíčně, tak v případě předčasného odchodu do důchodu 2 roky před důchodovým věkem, bude váš měsíční důchod snížen na 10 709 Kč. Pokud bychom uvažovali pozdější odchod do důchodu o 2 roky, bude váš měsíční důchod 13 844 Kč.

4) Důchod

Následně stačí k výsledné procentní výměře přičíst pevnou částku důchodu, která je po rok 2020 stanovena ve výši 3 490 Kč.

Důchod = 3 490 Kč + Procentní výměra

Je třeba upozornit, že každý rok k 1. 1. se mění koeficienty pro výpočet důchodu, zvyšují se redukční hranice a mění se i procenta pro výpočet výpočtového základu a základní výměra důchodu. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.