Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Jaké doklady je potřeba předložit k…

Jaké doklady je potřeba předložit k žádosti o starobní důchod?

Pro sepsání žádosti o důchod musíte předložit místně příslušné OSSZ následující doklady:

·       doklad totožnosti, tj. občanský průkaz,

·       doklady o studiu (tj. výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, výkaz o studiu, případně potvrzení školy o délce studia, pokud nebylo studium řádně zakončeno),

·       doklady o vojenské službě (vojenskou knížku či potvrzení Správního archivu Armády ČR),

·       rodné listy všech vychovaných dětí,

·       potvrzení o dobách pojištění (např. potvrzení zaměstnavatel) nebo náhradních dobách (např. o době evidence na Úřadu práce či doba péče o osobu závislou), které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo je ČSSZ nemá ve své evidenci.

·       pro výplatu na účet je nutné předložit vyplněnou a bankou potvrzenou „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu / účet manžela (manželky)“.