Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Jak je to u OSVČ?

Jak je to u OSVČ?

Základní podmínky pro přiznání důchodu jsou stejné jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). To znamená, že i OSVČ musí splnit dvě základní podmínky:

1.    Dosáhnout důchodového věku,

2.    Získat minimální dobu pojištění v rozsahu alespoň 35 let.

Důležité je si však uvědomit, že zatímco u zaměstnanců se počítá důchod z hrubých příjmů a část odvodů na sociální pojištění platí zaměstnavatel, tak u OSVČ je důchod počítán z ročního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění

Při stejném ročním čistém příjmu zaměstnance a OSVČ je zpravidla roční vyměřovací základ na důchodové pojištění podstatně nižší, pokud se OSVČ sama nerozhodla na jeho navýšení.

OSVČ, která platí minimální sociální pojištění, musí počítat s výrazně nižším státním důchodem. Minimální vyměřovací základ pro rok 2020 činil 8 709 Kč, což odpovídá měsíční záloze ve výši 2 544 Kč.