Výpočet důchodu 2024

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Z čeho se počítá starobní důchod?

Z čeho se počítá starobní důchod?

V případě zaměstnaneckého pracovního poměru se starobní důchod počítá z hrubých ročních příjmů. U OSVČ se počítá z ročních vyměřovacích základů. Tedy z částky, ze které se odvádí pojistné na důchodové pojištění. Hrubé příjmy a roční vyměřovací základy se následně násobí koeficienty mzdového růstu, které se každý rok mění v závislosti na vývoji průměrné mzdy.

Výše starobního důchodu a procentní výměra závisí na délce doby pojištění a výši vašich příjmů v rozhodném období. Výpočet ale nezahrnuje všechny vaše příjmy za celý váš život. Od roku 1996 se starobní důchod počítá z příjmů od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu. Příjmy před rokem 1986 se sice ve výpočtu starobního důchodu nezohledňují, odpracované roky před rokem 1986 se ale započítávají.

Do důchodu se nezapočítává podpora v nezaměstnanosti či jiné sociální dávky.

Přesný výpočet naleznete v „Popisu výpočtu starobního důchodu“ v kalkulačce Starobního důchod.