Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Kam mám podat žádost o vdovský důchod?

Kam mám podat žádost o vdovský důchod?

Žádost o vdovský důchod podává oprávněná osoba (vdova), případně je možné zmocnit jinou osobu na základě plné moci (není nutné úřední ověření), a to na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, v Praze pak na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ.

Žádost sepisuje s žadatelem pracovník důchodového oddělení přímo, žádný formulář žádosti o vdovský důchod neexistuje.

Pokud zemřelý/á pobíral/a starobní nebo invalidní důchod musíte předložit:

-          doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

-          úmrtní list zesnulého

-          oddací list

Pokud zemřelý/á dosud důchod nepobíral/a, je potřeba doložit následující doklady zemřelého:

-          doklady o studiu (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom). V případě, že nebylo studium dokončeno vysvědčení z jednotlivých ročníků, výkaz o studiu, potvrzení školy o délce studia,

-          vojenská knížka či potvrzení Správního archivu Armády ČR,

-          doklady prokazující výchovu či péči o děti (rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození),

-          doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách.