Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Co je náhradní doba pojištění?

Co je náhradní doba pojištění?

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém neodvádíte pojistné na důchodové pojištění (tzn. že nepracujete), ale přesto se vám může za určitých podmínek započítat do potřebné doby pojištění pro důchod.

Jde například o:

-          dobu studia do 31. prosince 2009 (maximálně ale v délce šesti let), od 1. ledna 2010 studium již není náhradní dobou pojištění,

-          dobu, kdy vám byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti, a dobu při rekvalifikaci, pokud byla vedena Úřadem práce ČR a zároveň vám byla vyplácena podpora. Pokud vám podpora nebyla vyplácena, započítá se doba maximálně v rozsahu tří let zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Dobu evidence před 55. rokem věku je možné započítat pouze v rozsahu jednoho roku,

-          dobu přípravy pro zaměstnání či jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením,

-          dobu základní vojenské služby s výjimkou vojáků z povolání do 30. 6. 2016,

-          dobu civilní služby do 31. 12. 2004,

-          dobu péče o dítě do věku 4 let, a to ve výši 100 %,

-          dobu péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I,

-          dobu péče o osobu závislou na pomoci druhé osoby ve stupni závislosti II až IV,

-          dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

-          dobu pobírání dávky otcovské poporodní péče od 1. 2. 2018.