Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Obvykle se vdovský (vdovecký) důchod pobírá pouze jeden rok. Nárok na dočasný vdovský či vdovecký důchod vzniká tehdy, pokud zemřelý/á manžel či manželka pobíral/a starobní či invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod. Získání potřebné doby pojištění není podmínkou pouze v případě, že manžel či manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu. Nárok na vdovský či vdovecký důchod zaniká dnem uzavření nového manželství.

Nárok na trvalý vdovský důchod (po uplynutí jednoho roku) vzniká nárok, pouze pokud pečujete o nezaopatřené dítě, pečujete o rodiče žijící ve společné domácnosti, jste plně invalidní, dosáhli jste důchodového věku pro starobní důchod, nebo důchodového věku pro vdovský důchod, který je o 4 roky nižší než důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Některou ze zákonných podmínek pro pobírání trvalého vdovského důchodu nemusíte splnit ihned, vdovský důchod lze obnovit až do dvou let po skončení nároku na pobírání vdovského důchodu.