Výpočet důchodu 2024

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Co je vdovský důchod a kdo má na něj…

Co je vdovský důchod a kdo má na něj nárok?

Vdovský a vdovecký důchod je dávkou z důchodového systému a poskytuje se ovdovělým osobám pro zmírnění výpadku příjmu po úmrtí manžela či manželky. Vdovský (po manželce)/vdovecký (po manželovi) důchod nemůže pobírat druh ani družka po zemřelém partnerovi ani po registrovaném partnerovi či partnerce, a to ani v případě, že žili dlouhodobě ve společné domácnosti a vychovávali společné děti. Nárok na pozůstalostní důchod nevzniká ani v případě, že jste se rozvedli.

Nárok na vdovský či vdovecký důchod nevzniká automaticky, je nutné splnit zákonné podmínky a podat žádost na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Rozlišujeme dočasný vdovský důchod – po dobu jednoho roku a trvalý vdovský důchod.

Nárok na dočasný vdovský či vdovecký důchod vzniká tehdy, pokud zemřelý/á manžel či manželka pobíral/a starobní či invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní či invalidní důchod. Získání potřebné doby pojištění není podmínkou pouze v případě, že manžel či manželka zemřel/a následkem pracovního úrazu. Nárok na vdovský či vdovecký důchod zaniká dnem uzavření nového manželství.

Na trvalý vdovský či vdovecký důchod vzniká nárok, pouze pokud pečujete o nezaopatřené dítě, pečujete o rodiče žijící ve společné domácnosti, jste plně invalidní, dosáhli jste důchodového věku pro starobní důchod, nebo důchodového věku pro vdovský důchod. Důchodový věk pro trvalý vdovský důchod je o 4 roky nižší než důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodový věk, je-li důchodový věk nižší.

To znamená, že například manželka narozená 10. 12. 1959 by jako muž odešla do důchodu 10. 12. 2023. Pro přiznání trvalého vdovského důchodu se odečtou 4 roky, nárok na trvalý vdovský důchod tedy vzniká 10. 12. 2019. Pokud by tedy manžel zemřel v prosinci 2018, manželka by rok pobírala dočasný vdovský důchod a následně by jí byl přiznán trvalý vdovský důchod.

Potřebná doba pojištění činí u starobního důchodu 35 let včetně náhradních dob pojištění. 

Potřebná doba pojištění podle věku ke dni úmrtí u invalidního důchodu:

-          před 20. rokem – méně než 1 rok

-          od 20 do 21 let – minimálně 1 rok

-          od 22 do 23 let – minimálně 2 roky

-          od 24 do 25 let – minimálně 3 roky

-          od 26 do 27 let – minimálně 4 roky

-          od 28 do 37 let – minimálně 5 let z posledních 10 let před úmrtím

-          od 38 let – minimálně 5 let v posledních 10 letech před úmrtím, nebo minimálně 10 let v posledních 20 letech před úmrtím

-          od dosažení věku pro předčasný důchod - minimálně 5 let v posledních 10 letech před úmrtím, nebo minimálně 10 let v posledních 20 letech před úmrtím, nebo minimálně 25 až 35 let v závislosti na věku zemřelého