Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod
  • Kde mohu najít údaje o svých příjmech z předcházejících let?

    Požádejte Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o „Informativní osobní list důchodového pojištění“, na kterém je uveden vyměřovací základ za všechny roky pojištění. Žádost lze poslat i prostřednictvím ePortálu ČSSZ. 

  • Od kdy mohu odejít do předčasného důchodu?

    Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v 60 letech. Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu o 3 roky dříve. Podmínkou je získání potřebné doby důchodového pojištění.

  • Kdy se vyplácí důchody?

    Důchody jsou vypláceny měsíčně dopředu v sudých dnech od 2. do 24. dne v měsíci. V případě, že vychází splatnost na sobotu, vyplácí se důchod již v pátek. Jestliže vyjde splatnost na neděli, vyplácí se důchod v pondělí.

Zobrazit další nejčastější dotazy

Popis výpočtu starobního důchodu

K výpočtu důchodu je potřeba znát průměrnou výši mzdy za každý odpracovaný rok. Tyto údaje si můžete jednou za rok nechat zaslat od České správy sociálního zabezpečení na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“. Výpočet může ovlivnit například předčasný nebo pozdější odchod do důchodu.

1) Vyměřovací základ

Za každý rok se průměrná mzda vynásobí příslušným koeficientem nárůstu. Výsledné hodnoty po sečtení představují vyměřovací základ pro výpočet důchodu. Koeficient nárůstu je pro každý rok stanoven odlišně. Koeficient neustále klesá a jeho přesné hodnoty znázorňuje následující tabulka:

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
14,8334 14,5295 14,2056 13,8694 13,3799 11,5944 9,4673

7,5582

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
6,3756 5,3801 4,5439 4,1105 3,7601 3,4742 3,2592 3,0032
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,7984 2,6219 2,4587 2,3375 2,1928 2,0424 1,8886 1,8250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,7926 1,7521 1,6973 1,6973 1,6681 1,6190  1,5563 1,4580
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1,3524 1,2646 1,2173 1,1481 1,0903 1,0000

Příklad: Výpočet vyměřovacího základu by mohl vypadat například takto:

Vyměřovací základ = 12 x ((prům. mzda za 1986) x 14,8334 + (prům. mzda za 1987) x 14,5295 + … atd.) / počet měsíců, ve kterých bylo placeno pojistné

Kalkulačka na výpočet.cz pro zjednodušení neuvažuje při výpočtu jednotlivé mzdy v každém roce, ale průměrné mzdy za určité období (1986-92, 1993-99, 2000-2005, 2006-2011, 2012-2017 a 2018 – 2023). Koeficient nárůstu je ve výpočtu určen geometrickým průměrem.

Osobní vyměřovací základ se vypočte jako podíl mezi vyměřovacím základem a počtem měsíců, ve kterých bylo v období 1.1.1986 - 31.12.2023 placeno pojistné. Z uvedeného období je tedy třeba odečíst tzv. vyloučené dny (např. pracovní neschopnost, období bez zaměstnání, studium ,..).

2) Výpočtový základ

Výpočtový základ se stanoví podle osobního vyměřovacího základu jeho redukcí, takto:

Vyměřovací základ Výpočtový základ
do 19 346 Kč V plné výši
nad 19 346 do 175 868 Kč 19 346 + (VZ – 19 346) x 0,26
nad 175 868 Kč 60 042 Kč

3) Procentní výměra

Procentní výměra = výpočtový základ x Počet odpracovaných let x 1.5 %

Procentní výměra nesmí být nižší než 770 Kč a může být ještě dále upravena, pokud byl odchod do důchodu předčasný nebo pozdější. Při předčasném odchodu do důchodu se procentní výměra snižuje o 0,9% za každých (i necelých) 90 dnů předčasného odchodu do 360 dní, o 1.2% za období od 361. do 720. dne a za období od 721. dne přede dnem přiznání důchodu o 1,5% . Při pozdějším odchodu do důchodu se výměra naopak zvyšuje o 1,5% za každých celých 90 dnů pozdějšího odchodu.

Příklad: Například pokud vám vychází vypočtený důchod na 19 000 Kč měsíčně, tak v případě předčasného odchodu do důchodu 23 měsíců před důchodovým věkem, bude váš měsíční důchod snížen na 16 988 Kč. Pokud bychom uvažovali pozdější odchod do důchodu o 2 roky, bude váš měsíční důchod 21 875 Kč.

4) Důchod

Následně stačí k výsledné procentní výměře přičíst pevnou částku důchodu, která je po rok 2024 stanovena ve výši 4 400 Kč.

Důchod = 4 400 Kč + Procentní výměra

Je třeba upozornit, že každý rok k 1. 1. se mění koeficienty pro výpočet důchodu, zvyšují se redukční hranice a mění se i procenta pro výpočet výpočtového základu a základní výměra důchodu.

Naše důchodová kalkulačka vám spočítá přibližnou výši důchodu. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.