Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Mohu pobírat důchod a zároveň pracovat?

Mohu pobírat důchod a zároveň pracovat?

Při dosažení důchodového věku nemusíte ukončit zaměstnání ani podnikání. Po vzniku nároku na řádný starobní důchod můžete pokračovat ve výdělečné činnosti bez omezení. V takovém případě budete současně pobírat i starobní důchod.

Pokud jste v předčasném důchodu a dosáhli jste již důchodového věku, je situace stejná. Můžete pracovat či podnikat také naprosto bez omezení a zároveň pobírat i důchod.

Pokud budete v činnosti pokračovat po dosažení důchodového věku a nebudete pobírat důchod (budete tzv. přesluhovat), bude se vám navyšovat procentní výměra důchodu.

V případě, že jste odešli do předčasného starobního důchodu, ale nedosáhli jste důchodového věku, jsou vaše možnosti přivýdělku omezené zákonem. Podle zákona nesmíte vykonávat žádnou výdělečnou činnost, která zakládá účast na sociálním pojištění. Můžete tedy vykonávat činnost na dohodu o provedení práce do 10 tisíc korun měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti do 3 499 korun měsíčně, případně jako OSVČ s výdělkem (daňovým základem) do výše tzv. rozhodné částky (příjmy minus výdaje). Pro rok 2021 činí rozhodná částka 85 058 korun.

Pokud výše uvedené částky překročíte, musíte ČSSZ důchod za daný měsíc vrátit. OSVČ musí vrátit dokonce důchod za celý rok. V případě, že OSVČ vykonává činnost kratší než kalendářní rok, rozhodná částka se poměrně krátí.