Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Jak se počítá předčasný důchod?

Jak se počítá předčasný důchod?

Stejně jako řádný důchod se předčasný důchod skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra zůstává stejná jako u řádného důchodu a v roce 2021 činí 3 550 korun. Z důvodu předčasnosti se vám tedy snižuje procentní výměra.

Nejprve se vypočítá procentní výměra na základě odpracovaných let a průměru výdělků v rozhodném období. Pro důchodu přiznané v roce 2021 je to období od roku 1986 až 2020. Takto vypočítaná procentní výměra se následně sníží za každých započatých 90 dnů, které zbývají do doby nároku na řádný starobní důchod, a to následovně:

-          0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,

-          1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

-          1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Čím dříve tedy nastoupíte do předčasného důchodu, o to nižší bude váš přiznaný důchod. Při dosažení řádného důchodového věku navíc nemáte nárok na přepočet vašeho důchodu. I nadále budete pobírat krácený předčasný důchod, který se ale stejně jako ostatní důchody každý rok valorizuje.

Jako předčasný důchodce máte navíc omezené možnosti přivýdělku, protože můžete mít pouze příjmy, které nepodléhají platbě na sociálním pojištění.