Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Co je dobrovolné důchodové pojištění?

Co je dobrovolné důchodové pojištění?

Dobrovolné důchodové pojištění slouží k doplacení chybějící doby pojištění, případně k průběžnému placení sociálního pojištění v době, kdy nejste zaměstnáni nebo nejste z jiného zákonného důvodu pojištěni. Dostatečná doba důchodového pojištění je totiž hlavním kritériem pro přiznání nároku na starobní důchod.

Dobrovolné důchodové pojištění bylo zavedeno 1. 1. 1996, proto před tímto datem nelze dobrovolné pojištění doplatit v žádném případě. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná pouze u osob starších 18 let, které podaly přihlášku k účasti na pojištění.

Zpětně lze doplatit důchodového pojištění pouze jeden rok přede dnem podání přihlášky. Pokud chcete doplatit období delší, můžete tak učinit pouze za období, která vymezuje zákon o důchodovém pojištění. Nejčastějším důvodem zpětného doplácení doby pojištění je dlouhodobá evidence na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo studium na střední či vysoké škole.

Bez udání důvodu si můžete platit dobrovolné důchodové pojištění také průběžně, ale pouze v maximálním rozsahu 15 let za celý život. Od 1. 2. 2018 umožňuje zákon účast na dobrovolném pojištění pouze osobám, které byly před dnem podání přihlášky pojištěny (tzn. zaměstnání, OSVČ atd.) alespoň jeden rok.   

Dobrovolným důchodovým pojištěním můžete zpětně doplatit dobu pojištění pouze do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

Před přiznáním starobního důchodu je dobré si spočítat, jestli se vám doplacení dobrovolného důchodového pojištění vyplatí.