Výpočet důchodu 2023

Výpočet starobního důchodu. Tato jednoduchá důchodová kalkulačka vám po zadání vaší hrubé mzdy a počtu odpracovaných let okamžitě spočítá, na jak vysoký starobní důchod dosáhnete.

Nacházíte se: Výpočet.cz Starobní důchod Nejčastější dotazy Co je vyloučená doba?

Co je vyloučená doba?

Vyloučená doba nijak nesouvisí se získanou dobou pojištění. Je to doba, která se nezahrne do výpočtu osobního vyměřovacího základu, aby nesnižovala průměrný měsíční výdělek, a tedy i výši starobního důchodu. Zohledněním vyloučených dob pojištění se zabraňuje snížení osobního vyměřovacího základu, a tím i výpočtu nižšího starobního důchodu.

Jde například o dobu dočasné pracovní neschopnosti, péči o děti do 4 let věku, ošetřování člena domácnosti, nezaměstnanost v zákonném rozsahu, splnění ostatních náhradních dob pojištění či pobírání tzv. předdůchodu. Všechny vyloučené doby pojištění jsou v zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v § 16.