Výpočet čisté mzdy v roce 2018

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců. Mzdová kalkulačka vám jednoduše vypočítá vaši čistou mzdu. Stačí zadat hrubou mzdu, počet dětí a další detaily a obratem se dozvíte svou konkrétní čistou mzdu, na kterou máte nárok.

Stáhněte si naši aplikaci finančních kalkulaček

Nyní na Google Play Stáhnout v App Store
Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Nejčastější dotazy Pracovali jsme minulý rok na dohodu o…

Pracovali jsme minulý rok na dohodu o provedení práce? Možná se vám vyplatí daňové přiznání

Srážková daň (15 %) je kromě zálohového zdanění další formou přenesení administrace daňové povinnosti z poplatníka na plátce (nejčastěji zaměstnavatele). Používá se jen u některých druhů příjmů, například u dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně (pokud zde poplatník nemá podepsáno Prohlášení k dani, pak by byla vybírána daň zálohově, stejně jako v případě, že by měsíční příjem přesáhl částku 10 000 Kč) nebo u autorských honorářů do 10 000 Kč měsíčně.

Od roku 2014 je možné zahrnout si příjmy zdaněné srážkou i do daňového přiznání a započíst si sraženou daň na úhradu celkové daňové povinnosti (u autorských honorářů tato možnost platila jen pro rok 2014).

Podat daňové přiznání se tak může vyplatit, pokud jste si nárazově přivydělali na brigádách u různých zaměstnavatelů v jednom měsíci (Prohlášení k dani pro uplatnění slev je totiž možné podepsat v daném měsíci jen u jednoho) a v případě souběžných brigád na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně jim byl příjem zdaněn srážkou. Pokud jste nevydělávali celý rok, nevyužili jste plně daňovou slevu na poplatníka (u studentů případně i na studenta apod.).

Řešením je požádat každého zaměstnavatele (který danil váš příjem srážkou) o potvrzení o sražené dani a součet těchto hrubých příjmů uvést do daňového přiznání jako dílčí základ daně z příjmů dle § 6 zákona o daních z příjmů. Do přiznání uveďte na příslušném tiskopisu i příjmy daněné zálohovou daní a uhrazené zálohy. Tím, že můžete na daňovou povinnost započítat i srážkovou daň a uplatníte si daňové odpočty a slevy v plné míře (za celý rok), vám může vzniknout přeplatek na dani.

Řešení může pomoci i maminkám, které neměly šanci čerpat nebo dočerpat daňový bonus například proto, že měly v minulém roce příjem ze závislé činnosti u zaměstnavatele (kde mají podepsané Prohlášení) kvůli čerpání řádné dovolené po skončení mateřské dovolené. Zálohová daň nebyla kvůli slevě na poplatníka odvedena a nebylo možné uplatnit ani slevu na dítě. Pokud si ale zároveň přivydělala i na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně u jiného zaměstnavatele, kde už nemohla podepsat další Prohlášení, odvedl za ni ten srážkovou daň. Do daňového přiznání může tato maminka uvést všechny příjmy včetně těch daněných srážkou a uplatnit slevu na poplatníka i na dítě za celý rok. Nebo se mohou příjmy daněné srážkou zasloužit o to, že se dostane nad limit šestinásobku minimální mzdy (pro rok 2018 platí částka 73 200 Kč), což je podmínka pro uplatnění daňového bonusu.