Výpočet důchodu

Výpočet důchodu je prováděn v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění a vyhláškou o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013 o zvýšení důchodů v roce 2013 č. 324/2012 Sb.

Průměrný měsíční hrubý výdělek v období

1986 - 1990:   Kč
1991 - 1995:   Kč
1996 - 2000:   Kč
2001 - 2006:   Kč
2007 - 2012:   Kč

Počet odpracovaných let:   let
Pro předčasný důchod počet měsíců do důchodového věku:   měsíců
Pro pozdější odchod do důchodu počet měsíců po nároku na důchod:   měsíců

Měsíční starobní důchod: 12 458 Kč
 

Výpočet starobního důchodu vám usnadní informativní osobní list důchodového pojištění, ve kterém jsou uvedeny započítané doby důchodového pojištění a příjmy dosažené v rozhodném období. Každý občan má právo na zaslání informativního listu důchodového pojištění od ČSSZ jednou za kalendářní rok.

 
TOPlist